תכנית לאנשים עובדים – חד חוגי

שנה

קורסים

ש"ש

א'

1. תולדות הספרות –חובה

2. . קורס חובה נוסף (על פי חובות המחלקה באותה שנה)

3. 2 קורסים בפרוזה או דרמה או שירה (אחד מכל אחד)

2 ש"ש

2 ש"ש

4 ש"ש

ב'

1. 1 קורס בפרוזה או דרמה או שירה (אחד מכל אחד)

2. קורס בין-תחומי או תולדות האמנות

3. 2 קורסים מן התקופות השונות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, הרנסאנס והבארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-20)

2 ש"ש

2 ש"ש

4 ש"ש

 

ג'

1. קורס בין-תחומי או תולדות האמנות

2. קורס מחטיבת אסתטיקה וביקורת

3. 2 קורסים מן התקופות השונות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, הרנסאנס והבארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-20)

 

2 ש"ש

2 ש"ש

4 ש"ש

ד'

1. קורס מחטיבת אסתטיקה וביקורת

2. 2 קורסים מן התקופות השונות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, הרנסאנס והבארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-20)

3. סמינריון

2 ש"ש

4 ש"ש

2 ש"ש

ה'

1. קורס מחטיבת אסתטיקה וביקורת

2. 2 קורסים מן התקופות השונות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, הרנסאנס והבארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-20)

3. סמנריון

2 ש"ש

4 ש"ש

2 ש"ש

ו'

1. קורס מחטיבת אסתטיקה וביקורת

2. 1 קורסים מן התקופות השונות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, הרנסאנס והבארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-20)

3. סמינריון

2 ש"ש

2 ש"ש

2 ש"ש