תכנית לאנשים עובדים – חד חוגי

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בספרות משווה חד־חוגי (מורחב)*, מורכבת מקורסים במחלקה בהיקף 100 נ"ז לתואר, קורסי המחלקה מפורטים להלן:

שנה

 

 

א'

תולדות הספרות (חובה לשנה א)

קורס החיים כסיפור (חובה)

קורס בכתיבה אקדמית (חובה)

2 קורסים בפרוזה או בדרמה או בשירה (אחד מכל סוג)

4 נ"ז

4 נ"ז

2 נ"ז

8 נ"ז

ב'

קורס בפרוזה או בדרמה או בשירה (אחד מכל סוג)

2 קורסים מאחת התקופות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, רנסנס ובארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-2021

קורס באמנות או בינתחומי

קורס בחירה  מהמחלקה או ממחלקות אחרות

4 נ"ז

8 נ"ז

 

4 נ"ז

4 נ"ז

ג'

קורס באמנות או בינתחומי

2 קורסים מאחת התקופות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, רנסנס ובארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-2021

קורס באסתטיקה וביקורת

קורס בחירה מהמחלקה או ממחלקות אחרות

4 נ"ז

8 נ"ז

 

4 נ"ז

4 נ"ז

ד'

2 קורסים מאחת התקופות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, רנסנס ובארוק, המאה ה-18, המאה ה-19, המאה ה-2021

קורס באסתטיקה וביקורת

סמנריון

8 נ"ז

 

4 נ"ז

4 נ"ז

ה'

קורס מאחת התקופות (התקופה הקלאסית, ימה"ב, רנסנס ובארוק, המאה ה-18,

המאה ה-19, המאה ה-2021

סמנריון

2 קורסי בחירה מהמחלקה או ממחלקות אחרות

 

4 נ"ז

 

4 נ"ז

8 נ"ז

ו'

סמנריון

2 קורסי בחירה מהמחלקה או ממחלקות אחרות

4 נ"ז

6 נ"ז

 

סה"כ

100 נ"ז

           

*** למידע נוסף הקליקו כאן על לימודי ספרות לתואר ראשון.