מסלול דו-ראשי מובנה בספרות משווה והיסטוריה כללית

 

במסלול דו-חוגי מובנה ילמד הסטודנט קורסים של המחלקה לספרות משווה בהיקף 50 נ"ז :

 

299-01

299-02

097-01  

תולדות הספרות (חובה לשנה א') - הרצאה

תולדות הספרות (חובה לשנה א') – תרגיל

קורס החיים כסיפור (חובה)

2 נ"ז

2 נ"ז

4 נ"ז

 

חטיבה ראשונה: פרוזה  

8  נ"ז

 

חטיבה שניה: שירה 

6  נ"ז

 

חטיבה שלישית: דרמה 

8  נ"ז

 

שני סמינריונים (משנה ב' ומעלה)  

8  נ"ז

 

שני קורסים באסתטיקה וביקורת

8  נ"ז

 

קורס כתיבה אקדמית

2  נ"ז

 

קורס כתיבה במסגרת קוראים, חושבים כותבים

2 נ"ז

 

 סה"כ: 50  נ"ז