ספרות משווה וחינוך מיוחד

תוכנית הלימודים במסלול הדו-ראשי מובנה: תיאטרון עם חינוך מיוחד ידיעון תשפ"ב

מס' קורס

שם הקורס

מרצה

דרגה

היקף שעות סמס' א'

היקף שעות סמס' ב'

נקודות זכות (נ"ז)

שנה א'

77-0300

מבוא למחקר כמותי א'

 

ד"ר אור כץ

 

2

 

1

77-0310

מבוא למחקר כמותי ב'

ד"ר אור כץ

 

 

2

1

77-052

 

שיטות מחקר

ד"ר שרה פרידל

 

2

 

1

77-3100

מבוא לפסיכולוגיה

פרופ' ניר מדג'ר

 

2

2

2

77-400

מבוא לילד המיוחד

ד"ר אסתי איזמן

 

2

2

2

77-006

יסודות בסוציולוגיה

ט.נ

 

2

-

1

77-406

הוראה מתקנת בחשבון

 

ד"ר דורית ברט

 

-

2

1

77-407

מתודיקה להוראת החשבון

ד"ר דורית ברט

 

2

-

1

77-408

 

דידקטיקה כללית- עבודה מעשית

ד"ר אסתי אזימן

 

2

-

1

 

77-409

דידקטיקה בכיתה הטרוגנית

גב' תמר קלנג

 

-

2

1

77-41441

 

התנסות בשדה- פרקטיקום

מ.מ

 

6

6

-

 

77-432

התפתחות תקינה ולקויה בתחום התקשורת והשפה

גב' יוליה רזניק

 

2

2

2

 

 

 

21

15

14

שנה ב'

77-040

 

מבוא למחקר איכותי

ד"ר שרה פרידל

 

2

 

1

77-430

 

מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד

ד"ר אסתי איזמן

 

2

2

2

77-463

 

מבוא לילדים עם ליקויי למידה

ד"ר הינדי שטרן

 

2

2

2

77-4880

 

שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים במסגרות רגילות

ד"ר אסתי אזימן

 

2

-

1

סה"כ

 

10

15

5

8

שנה ג'

77-428

מבחר שיטות בחינוך המיוחד

גב' יוליה רזניק

 

2

-

1

 

סמינר

 

 

2

2

2

 

סמינר

 

 

2

2

2

סה"כ

 

 

5

4

5

סה"כ שעות ונקודות זכות בחינוך מיוחד

25 נ"ז

 

בתוכניות המובנות בחינוך מיוחד ניתן פטור מ1 ש"ש נושאים נבחרים בפילוסופיה

מ1 ש"ש קורס בחירה

 

דו-ראשי מובנה במגמת דרמה ותיאטרון:

תולדות הספרות (חובה לשנה א') – הרצאה + תרגיל- ד"ר ענת קופלוביץ'-ברייר

קורס החיים כסיפור (חובה)- ד"ר איילה עמיר

4 נ"ז

4 נ"ז

סיפורי בדים- ד"ר לילי גלזנר

קורס נוסף במסגרת המגמה (משתנה)

קורס בשירה או בפרוזה (בחירה)

2 נ"ז

2 נ"ז

4 נ"ז

כתיבה ומשחק מתוך יצירה אישית- הדר גלרון

קורס בשירה או בפרוזה (בחירה)

4 נ"ז

2 נ"ז

מחזאות ישראלית- בין מגמות עולמיות לאפיונים מקומיים- ד"ר רועי הורוביץ

לצחוק עם הצרפתים- הקומדיה הצרפתית- פרופ' יהושע אלקולומברה

4 נ"ז

4 נ"ז

יש לבחור שניים מבין הבאים:

דילמות מוסריות בתיאטרון ובקולנוע- "נשים במלחמה"- סמינריון- פרופ' יהושע אלקולומברה

או

ממקרא לבמה- שימוש דרמטי ותיאטרוני בספר הספרים- סמינריון- ד"ר רועי הורוביץ

או

מחזותיו של שייקספיר- ד"ר יעקב מאשיטי

8 נ"ז

יש לבחור שניים מבין הבאים:

תיאטרון גרמני- ד"ר מיכל בן-חורין

שיח האהבה בספרות ובמוזיקה- ד"ר מיכל בן חורין

השיח בין האמנויות – ד"ר אילה עמיר

או קורס אחר באישור המחלקה

4 נ"ז

4 נ"ז

4 נ"ז

דרמטורגיה וקריאה מודרכת בטקסטים – ד"ר רועי הורוביץ

4 נ"ז

סה"כ: 50  נ"ז (25 ש"ש)