ספרות וסביבה

בעידן של שינויי אקלים והכחדת מינים יש חשיבות רבה לחקר האופן שבו התרבות האנושית, ובכללה הספרות, מתמודדת עם הסוגיות הללו, יורדת לשורשיהן ואף מנסה לדמיין אופקים אחרים של יחסי אדם־טבע. תחום המחקר עוסק בייצוגים הספרותיים של היחס בין האדם לטבע, אדם־חיה, לאורך ההיסטוריה; באופנים שבהם הספרות מייצגת סוגיות סביבתיות, דוגמת זיהום, הכחדה ושינויי אקלים; ובאופקי המחשבה החדשים שהספרות מציעה לאנושות בהקשרים אלה. המחקר בתחום זה נעשה מתוך שיח עם טקסטים תאורטיים ומתודולוגיים מהתחום הרחב של מדעי הרוח הסביבתיים (Environmental Humanities).