הנחיות מחלקתיות לתואר שני

סטודנט/ית יקר/ה,

המחלקה לספרות משווה מברכת אותך על קבלתך ללימודי תואר שני ומאחלת לך הצלחה בלימודייך!

טלפון: 03-5318281, דוא"ל: gr.comlit@biu.ac.il

 

במידע להלן רכזנו מידע חשוב אודות התואר, אנו ממליצים מאוד לקרוא לעומק את דף ההנחיות.

דף ההנחיות אינו מחליף את הידיעון של מנהל הסטודנטים ובמקרה של סתירה בין השניים ידיעון האוניברסיטה הוא הקובע.

 

שנה אקדמית ושיטת הניקוד

בשנה אקדמית יש 2 סמסטרים: סמסטר א , וסמסטר ב ,בכל סמסטר ישנם קורסים אותם הסטודנט צריך לקחת, לכל קורס יש נ"ז (נקודות זכות) בהתאם לשעות ולחומר הנלמד בקורס, הקורסים מתחלקים ל-2 סוגים עיקרים:

  1. קורס סמסטריאלי:
    בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) /2 נ"ז = 1 ש"ש (שעות שנתיות)
  2. קורס שנתי:
    בהיקף של 4 ש"ס (שעות סמסטריאליות) / 2 נ"ז  = 4 ש"ש (שעות שנתיות)

מסלולי הלימוד

על מנת לקבל זכאות לתואר אקדמי על הסטודנט/ית להשלים את כלל החובות הלימודיים ולצבור את מספר נקודות הזכות הנדרשות בהתאם לכל מסלול. במחלקה לספרות משווה מתקיימים המסלולים שלהלן:

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

קיים מסלול להשלמת תזה.

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.

· במחלקה קיים מסלול למורים (מסלול ב' בלבד)

מגמות

1. ספרות משווה – תחומי התמחות ייקבעו על בסיס אישי (מסלול א' + ב').

2. מגמת כתיבה יוצרת (מסלול ב' בלבד)

3.  מגמת דרמה ותיאטרון (מסלול ב' בלבד)

דרישות מוקדמות

  1.  תואר ראשון בספרות משווה בממוצע של 80 לפחות.
  2. . מועמדים שלמדו במחלקות אחרות ויתקבלו, יחויבו בהשלמות על בסיס אישי.

במגמת כתיבה יוצרת ניתן להתקבל ללא קורסי השלמה גם עם תואר ראשון מתחומים אחרים, אך יש צורך בשליחת דוגמת כתיבה  

לפירוט תנאי הקבלה למגמות הספציפיות ראו בהמשך.

מסלול א' – עם עבודת מחקר

מכסת השעות והסמינריונים: 14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן

4  ש"ש (8 נ"ז) סמינריונים (החל מתש"פ - סמינריון מתודולוגי חובה וסמינריון נוסף לבחירה)

 4 ש"ש  (8 נ"ז):· 2 ש"ש (4 נ"ז) קורס ביקורת 33-513-01 וקורס 33-507-01 (או קורסים מקבילים שיקבעו על ידי המחלקה).

 2 ש"ש (4 נ"ז) אסתטיקה: אחד מהקורסים 33-352-01 או 33-210-01

6  ש"ש (12 נ"ז) קורסים בספרות משווה.

חובה להשתתף בקולוקוויום ובכנסים המאורגנים על ידי המחלקה. 

את הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה, ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון. השפה תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים)

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

בחינת גמר

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר *

מכסת השעות והסמינריונים **

18  ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

 6 ש"ש (12 נ"ז) - סמינריונים

 4 ש"ש (8 נ"ז) - קורסים באסתטיקה וביקורת

 8 ש"ש (16 נ"ז) - קורסי בחירה בספרות משווה

* לצד תואר שני בספרות משווה ללא מחקר, קיימים במסלול זה:

מגמת כתיבה יוצרת - קבלה מותנית במשלוח דוגמת כתיבה (פרטים במזכירות או באתר המחלקה).

מגמת דרמה ותיאטרון - פרטים במזכירות או באתר המחלקה.

מסלול למורים מיועד למורים ולמורות בעלי/ות חמש שנות ותק בהוראת ספרות. גם מורים ומורות לספרות בוגרי/ות החוגים לספרות אנגלית ולספרות צרפתית נכללים במסלול זה. פרטים עדכניים ניתן לקבל באתר המחלקה.

ממוצע נדרש לקבלה כאמור לעיל.

**במגמת הכתיבה היוצרת, במגמת הדרמה והתיאטרון ובמסלול למורים קיימת חלוקה פנימית שונה של הקורסים. פרטים באתר המחלקה.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון. השפה תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור)

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני.

                                                                           

                                                                                                                 

בברכה,

מירב לוי

מרכזת המחלקה לספרות משווה