לימודי תעודה בתיאטרון

 

הפקולטה למדעי הרוח

המחלקה לספרות משווה

לימודי תעודה בתיאטרון

תוכלו ללמוד אצלנו תיאטרון בשלושה ערוצים נפרדים: קורס בודד או קורסים אחדים לפי בחירתכם, אשכול של 6 קורסים סמסטריאליים המעניק למשתתפיו "לימודי תעודה" (מידע בדף זה) או תכנית מלאה לתואר שני במגמת דרמה ותיאטרון

בשנת תש"פ  נפתחה מגמה חדשה בדרמה ותיאטרון בתואר שני בספרות משווה. מטרת המגמה לאפשר לסטודנטים הלומדים בה להתוודע בהרחבה לעולם הדרמה והתיאטרון תוך הדגשת הדיאלוג בין התרבות העברית והיהודית לתרבויות העולם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה 03-5318281