הספרות הקלאסית וחז"ל: מחקר אקדמי השוואתי בין ספרות קלאסית וספרות חז"ל

הזיקות בין ספרות חז״ל ובין קורפוס היצירה הקלאסי (הספרות הקלאסית) של יוון ורומי הן רבות וניכרות היטב. במחלקתנו מגוון קורסים המתמקדים במתח המפרה שהתפתח משך מאות שנים בין התרבות והפילוסופיה של יוון ורומי (לרבות כאמור הספרות הקלאסית) ובין ספרות חז״ל הענפה והמגוונת, תרבויות שהתפתחו זו לצד זו היסטורית וגאופוליטית. בקורסים אלה תגלו את השורשים העתיקים, היהודיים והלא יהודיים, של התפיסות האסתטיות המוכרות לנו היום, במודרנה, ותרכשו יסודות יציבים של ידע במצע ההגותי שעליו מושתתת התרבות האירופית והמערבית. כלי מחקר מגווניםסטרוקטורליזם, דקונסטרוקציה, תורת ההתקבלות, תאוריה ביקורתית ועוד – מאפשרים לנו לחקור את המיתוס, את הספרות הקלאסית ואת הפילוסופיה היוונית בהשוואה למדרש, לתלמוד ולספרות חז"ל, להצביע על מוטיבים ועל דילמות מוסריות שהעסיקו גם את חז"ל וגם את הוגי העולם הקלאסי ולעקוב אחר גלגול המוטיבים מן העולם העתיק, דרך ימי הביניים ועד התקופה המודרנית בפילוסופיה, בשירה ובתיאטרון.

לפרטים נוספים בנושא מחקר ספרות קלאסית וספרות חז"ל במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן ניתן לפנות אלינו דרך עמוד צור קשר  ונחזור אליכם בהקדם.

תחומי מחקר ספרות חז"ל וספרות קלאסית

מידע נוסף

חקר ספרות קלאסית וחקר ספרות חז"ל

ספרות קלאסית וספרות חז"ל - השפעות הדדיות

הספרות הקלאסית וספרות חז"ל נבעו מתוך תרבויות שונות שהתפתחו זו לצד זו היסטורית וגאופוליטית. ברור איפא, כי הן השפיעו אחת על השנייה וכי קיימים זיקה ויחסי גומלין ביניהן. מה היה יחסם של חז"ל לספרות הקלאסית, ומה מיקומה של האחרונה בחוכמת חז"ל? שאלות אלו ורבות אחרות עולות במחקרים אקדמיים ותיקים ומודרניים. הזיקה שבין הספרות הקלאסית לספרות חז"ל מוצאת ביטוי  באגדות, במיתוסים, בסיפורים, במדרשים ועוד. חז"ל הבינו והכירו ספרות קלאסית, נגעו בה, שאבו ממנה השראה ואף הושפעו ממנה, ולהפך – ענקים אינטלקטואלים כאפלטון, סוקרטס ואריסטו שאבו רבות מרעיונותיהם של חז"ל, חידדו והרחיבו אותם למערכות מורכבות של לוגיקה, אתיקה ותיאוריה פוליטית. וגם אם חכמי חז"ל לא תמיד הסכימו עם הומרוס או האמינו במיתולוגיה היוונית או זו הרומית, ספרות קלאסית וספרות חז"ל חולקות קווים משיקים רבים.

ספרות חז"ל וספרות קלאסית - הזדמנות להשוואה 

המפגש בין ספרות קלאסית לבין ספרות חזל, שחכמיהם פעלו בהקשרים תרבותיים שונים, מייצר מקור עשיר למחקר השוואתי מרתק ומאפשר לראות באור חדש, מעניין ורענן אירועים היסטוריים.

פענוח הקשר הסבוך בין ספרות קלאסית לבין ספרות חז"ל הוא הבסיס להבנת המורשת האינטלקטואלית האנושית. חקר ספרות קלאסית בד בבד עם חקר ספרות חז"ל, על המתחים והדיאלקטיקה שבין השניים אך גם על ההתכתבויות שביניהן והיסודות הפילוסופים המשותפים, כמוהו כמסע בזמן אל חקר היסודות האינטלקטואליים והתרבותיים של העולם המודרני, וזהו ללא כל צל של ספק מסע הטומן בחובו גילויים מרתקים.

לפרטים נוספים בנושא מחקר ספרות קלאסית וספרות חז"ל במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן ניתן לפנות אלינו דרך עמוד צור קשר ונחזור אליכם בהקדם.