פרופ' מן המנין

פרופ' רינה לפידוס

טלפון
פקס
03-7384008
דוא"ל
Rina.Lapidus@biu.ac.il
משרד
בניין 1004 קומה ראשונה
תחומי עניין

פרופ' לפידוס חוקרת ומלמדת מגוון רחב של נושאים בתחום הספרות הרוסית וספרויות אחרות. בין היתר: דוסטויבסקי, פושקין, צ'כוב, קופרין – לצד אגדות האחים גרים, אגדות אנדרסן, וקבצים אירופאים אחרים. הקורסים שמלמדת פרופ' לפידוס במסגרת המחלקה לספרות משווה ניגשים אל הטקסטים הספרותיים הללו מנקודות הסתכלות שונות, בין היתר פסיכואנליזה, סטרוקטורליזם, ושיטות חדשות בפרשנות תרבות בכללה.

שעות קבלה
על פי תיאום מראש
  פרסומים

  List of Peer-reviewed Publications (in chronological order)

  PhD dissertation and MA thesis (unpublished)

  Riddles in Folktales: Analysis of Logic, Aesthetic and Semantic Aspects, MA thesis, the Hebrew University in Jerusalem, Israel, 1982

  Structural Analysis of Logic-Semantic Aspects in Narrative Texts (Stories and Parables) in Aggadah in Talmud and Midrash, PhD dissertation, the Hebrew University in Jerusalem, Israel, 1987

   

  Books (as author)

   

             Hebrew Essay: Semantics, Genre, Poetics, Ramat-Gan: Bar Ilan University Press, 1996 (Hebrew)

   

  Between Snow and Desert Heat - Russian Influences on Hebrew Literature: 1870 - 1970, Cincinnati:  Hebrew Union College Press, 2003 (English); extended edition, translated and reprinted in Russian under the title: Russian Influences on Hebrew Literature: 1870 - 1970, Moscow: Academy of Sciences of Russia, the Institute for the World's Literature Research,  2004, (Russian); edited, translated and reprinted in Hebrew under the title: Birch in a Desert Wind, Jerusalem: Carmel Publishing House (the Hebrew University in Jerusalem), 2009 (Hebrew)

   

  Passion, Humiliation, Revenge – Hatred in Man-Woman Relationships in the 19th and 20th Century Russian Novel, Lanham, Maryland: Lexington Books, 2008;

  edited, translated and reprinted in Russian under the title: Competition, Jealousy and Hatred in Man-Woman Relationships in the 19th and 20th Century Russian Prose, Samara: Samara State University, 2015 (Russian); extended edition,  translated, and reprinted under the title: Competition, Jealousy and Hatred between Men and Women in the Russian Prose, Magnes, the Hebrew University in Jerusalem, Israel, 2017 (Hebrew)

   

  Jewish Women Writers in the Soviet Union, London: Routledge Publishing House, 2011. (English)

   

  Young Jewish Poets Who Fell as Soviet Soldiers in World War Two, London: Routledge Publishing House, 2014 (English)

   

   

  Books (as editor)

  Introduction to the Oral Law in Judaism

  , translated, edited and reformulated from the Hebrew into Russian, Tel Aviv: the Open University, Moscow: the Open University, 1991 (Russian)

   

  To Learn the Motherland’s Tongue: The Writings of Y.L. Gordon Published in

  the Journal of Voskhod between the Years 1881-1882

  , annotated academic edition, including extended introduction and commentary, Jerusalem: the

  World Zionist Organization, Bialik Institute, 2012 (Hebrew)

   

   

   

   

   

  Articles and Chapters in Books

   

  "The Whale and the Wild Bull - between Brenner and Dostoyevsky,” Moznayim (Tel-Aviv, Journal of the Hebrew Writers Association in Israel) 59: 1-2 (1985), 31-34  (Hebrew)

   

  "V. Shklovsky - Sophisticated Language and Poetry,” Moznayim  (Tel-Aviv, Journal of the Hebrew Writers Association in Israel) 59:5-6 (1985), 16-17, revised translation with explanations and comments. (Hebrew)

   

  Andrey Voznesensky, "Goya,” Moznayim (Tel-Aviv, Journal of the Hebrew Writers Association in Israel) 60:1-2 (1986), 41, revised translation  (Hebrew)

   

  "V. Zhirmunsky - The Composition of Lyrical Poetry,” Moznayim (Tel-Aviv, Journal of the Hebrew Writers Association in Israel) 61:1 (1988), 19-22, revised translation with explanations and comments  (Hebrew)

   

  "The Acquisition Process of New Intellectual Values as Reflected in the Sources of the Sages,” Sinai  (Jerusalem, Jewish Zionist Journal for the Research of Tora, Hebrew Literature and Tradition) 103 (1988), 72-80 (Hebrew)

   

  "Images as an Artistic Device in the Aggadah of the Talmud and the Midrash,” Sinai (Jerusalem, Jewish Zionist Journal for the Research of Tora, Hebrew Literature and Tradition) 105 (1990), 83-93 (Hebrew)

   

  “The Internal Pattern of S.Y. Agnon’s Redemption Stories and Messianism,” Alei Siah  (Tel-Aviv, United Kibbutzim Movement) 27-28 (1990), 95-101  (Hebrew)

   

  "The Link between Alexander Penn and the Poetry of Sergei Yesenin,” Proceedings of the Tenth World Congress of the Jewish Studies (Jerusalem, the Hebrew University of Jerusalem, 1990), 159-166  (Hebrew)

   

  "Achievements of Russian Researchers of the Structural Method,” Criticism and Interpretation  (Ramat-Gan, Bar Ilan University) 28 (1991), 84-91 (Hebrew)

   

  "Russian Concepts and Language Patterns in the Novel Around the Dot by Y.H. Brenner,” Collection of Articles of the Sixth Inter-University Conference (Tel Aviv, Tel Aviv University, 1993), 157-166 (Hebrew)

   

  "Dostoyevsky in Jewish Garb – Crime and Punishment translated by Y.H. Brenner,”  Jerusalem Studies in Hebrew Literature, 14, (Jerusalem, the Hebrew University of Jerusalem) 1993, 275-291. (Hebrew)

   

  "Halakha and Aggadah - Two Opposing Approaches to Fulfilling the Mitzvot,” Journal of Jewish Studies 44:1 (1993), 100-113  (English)

   

  "Russian Elements in the Play 'Him and His Son'  by Y. D. Berkowitz,” Proceedings of the Eleventh Congress of Judaic Studies (the Hebrew University of Jerusalem, 1994), 3/3.  129-136 (Hebrew)

   

  "The Metaphor in the Yiddish Intra-Genre of Riddles", Huliot 2 (1994), Haifa University, 197-209 (Hebrew)

   

  Encyclopedia entries:  articles in the Jewish Encyclopedia in the Russian language, published by the Hebrew University in  Jerusalem,  Jerusalem in 1994-1995: Bar-Huna, Blasphemy, Blindness, Book of Samuel, Execution,  Locust, Orphan, Pig, Rabbah bar-Bar-Hannah, Rabbi, Rav Ashi, Rava, Rava bar Nahmani, Ravina Rabbah, Sabora, Sacrilege, Sambation, Sanhedrin, Satan, Seder, Seder Olam, Sefer Habahir, Sefer Hasidim, Sefer Hateshuva, Sefer Hayashar, Sefer Hayetzira, Selihot (penitential prayers), Se'uda, Siddur, Sifrei Sifra, Simhat Torah, Slavery (70 more entries, Russian)

   

  "Leo Tolstoy’s Novel Childhood in Hebrew Translation by Y. D. Berkowitz,”  Jerusalem Studies in Hebrew Literature 15, (Jerusalem,  the Hebrew University in Jerusalem), 1995, 307-316 (Hebrew)

   

  "Hazaz’s Revolutionary Chapters as a Parody of Soviet Ideological Literature,” Criticism and  Interpretation  (Ramat-Gan, Bar Ilan University) 33 (1998), 49-59 (Hebrew)

   

  "A Vilna Folklorist’s Collection: Structural Analysis of Yiddish Riddles,” Politics of YiddishStudies in Language, Literature and Society (Winter Studies in Yiddish), 4 (1998), 193-200 (English)

   

              Judah Leib Gordon on Contemporary Hebrew Literature,” Sefer Dov Sadan 3, eds.: Uzi Shavit, Ziva Shamir, (Katz Institute), Tel Aviv: Tel Aviv University, 1998), 275-321 (Hebrew)

   

  "On the Essay of H.N. Bialik:  ‘The Discovery and Coverage of Language’ and its Linkage to the Literary Theory of A. Potebniya,” The Discovery and Coverage of Language - Researches in the Essay by H.N. Bialik, eds.: Ziva Shamir, Zvi Luz, Tel-Aviv: Tel-Aviv University, 2000, 129-144 (Hebrew)

   

  "The Typology of Four Love Stories by Sh. Agnon in Light of Russian Formalist Method Analysis," Studies in Comparative Literature (Bar-Ilan University, 2001), 31-40  (Hebrew)

   

  “Idiomatic Patterns in the Aggadic Literature,” The Review of Rabbinic Judaism, Ancient, Medieval and Modern, Brill Academic Publishers, 51:1 (2003), 53-67 (English)

   

  “Between Reeds and New Growths: on the Influence of Anna Akhmatova on the Poetry of Rachel”, Truma. Zeitschrift der Hochschule fuer Juedische Studien 13 (Heidelberg,  Heidelberg  University, 2003),  227-239 (English)

   

  “The Changing Concept of Jerusalem among the Jews of Russia:  the ‘Southern Storms’ Pogroms in the South of Russia (1881-1882),” Jews and Slavs 14 (The Hebrew University in Jerusalem, 2004), 237-244 (English)

   

   

  "History of the Hebrew Literature Written by the Russian Speaking Authors and Poets", introduction article to my book: Russian Influences on Hebrew Literature: 1870 - 1970, Moscow: Academy of Sciences of Russia, the Institute for the World's Literature Research,  2004, 8-19  (Russian)

   

  "The Novel in Verse: Yevgeni Oneigin by Alexander Pushkin in the Hebrew Translation by Avraham Shlonsky,” Jerusalem Studies in Hebrew Literature , 20, (the Hebrew University of Jerusalem) 2006, 353-370  (Hebrew)

   

  “L.N. Tolstoy’s  Master and His Worker in Y.H. Brenner’s Hebrew Translation,” Around the Dot: New Studies on M.I. Berdichevsky, Y.H. Brenner and A.D. Gordon, eds.: Avner Holtzman, Gideon  Katz and Shalom Ratzhabi, (Studies in the Jewish Revival;  Beer-Sheba, Ben-Gurion University of the Negev, 2008), 187-209 (Hebrew)

   

  “L.N. Tolstoy, A.D. Gordon: The Acceleration of Redemption and the New Era of the Twentieth Century,” in Around the Dot: New Studies on M. I. Berdichevsky, Y. H. Brenner and A. D. Gordon, eds:. Avner Holtzman, Gideon  Katz and Shalom Ratzhabi (Studies In the Jewish Revival;  Ben-Gurion University of the Negev, 2008), 357-367 (Hebrew)

   

  4"The Poetry of Hayyim Lensky and its Affinity with Minor Humoristic Genres of Russian Folklore", Journal of East European Jewish Affairs, (Routledge, London), 41(3), December 2011, 189-202. (English)

   

  “The Impotence of the Heart:  Uri Nissan Gnessin’s Relation to the Works of Anton  Chekhov,” Pages for the Research in Literature (Haifa, Haifa University), 18, 2012, 261-283 (Hebrew).

   

  "The Crux in the Russian Short Story and its Evolution in Hebrew Literature",

    Journal of East European Jewish Affairs (Routledge Publishing House, London) 42 (2), 2012, 159-180 (English)

   

  “Interactions between risky decisions, impulsiveness and smoking in young tattooed women“, (with other co-authors), BMC Psychiatry (Section: Substance-related disorders, addiction and impulse control) 2013 Nov 1;13:278. doi: 10.1186/1471-244X-13-278 (English)

   

  “The Transformation of Jewish Mysticism in Mikhail Bulgakov's The White Guard,” Quaestio Rossica, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia, 2015 (1), 213-222 (Russian)

       

  Book Reviews

             "Secrets of the Hebrew Satire", review of Yudah Friedlander’s book "In the Hidden Depths of Satire", Jerusalem Studies in Hebrew Literature, 17, (Jerusalem, the Hebrew University of Jerusalem), 1997, 183-186 (Hebrew)

   

  "Modern Hebrew Poetry in Poland before the Second World War", review of David Weinfeld's book "Hebrew Poetry in Poland between the Two World Wars",  Jerusalem Studies in Hebrew Literature, 17, (Jerusalem, the Hebrew University of Jerusalem), 1999, 205-209 (Hebrew) 

   

  “Zbigniew Herbert in Hebrew", review of David Weinfeld’s translation into Hebrew of Zbigniew Herbert's, An Elegy Upon Parting and Other Poems, Mahut 22 (Haberman Institute for Literary Research, the Israeli Museum for Jewish Heritage, 2001), 138-140 (Hebrew)  

   

   “A Reliable Picture of the Atmosphere in the World of Soviet Art”, review of Jeffrey Veidlinger’s The Moscow State Yiddish Theatre, Gesher 145 (World Jewish Congress, 2003) 134. (Hebrew)

   

  "Unique Jewish-Slavic Identity as reflected in Polish and Hebrew Literature", review of Polish and Hebrew Literature and National Identity, eds.: Alina Moliak and Shoshana  Ronen, Journal of Modern Jewish Studies, London, Routledge, 12 (1), 2013, 142-144. (English)

   

  All  Rights Reserved © to: Rina Lapiduss

  תאריך עדכון אחרון : 23/01/2023