מסלול דו-ראשי מובנה בספרות משווה ומוזיקה

בעולם התרבות למוזיקה ולספרות קשר בל יינתק. אופרות ושירים אמנותיים נשענים מעצם טבעם על טקסטים ספרותיים, אך שני תחומי היצירה גם מתקשרים זה עם זה על כרחם גם כאשר אין ביניהם קשר ישיר. כך למשל מאפייני מוסיקת הבארוק הדומים למאפייני שירת הבארוק או לחילופין שבירת המוסכמות בשירה המודרנית המתקיימת גם במוזיקה מתקופה זו. בנוסף, הכלים לניתוח ולביקורת בתחום הספרות יכולים להעשיר גם לספק תובנות בתחום המוזיקה, ולהיפך.

המסלול המובנה בין ספרות למוזיקה: "מילים ומנגינות", מנסה לחבר בין המילה הכתובה לנעימה המולחנת. במסגרתו יקבלו התלמידים השלמה הדדית: בין מקצב למקצב, בין משקל למשקל, בין המיית הלב הכתובה לזו המולחנת, בכדי לספק לתלמידי המסלול העשרה הדדית.

 

להלן פירוט התכנית  לדו חוגי מובנה בין שתי המחלקות: 

המחלקה לספרות משווה:

 

ש"ש

תולדות הספרות (חובה לשנה א')

2 ש"ש

החיים כסיפור (חובה במהלך התואר)

2 ש"ש

חטיבה ראשונה: התקופה הקלאסית וימה"ב

4 ש"ש

חטיבה שניה: רנסנאס, בארוק והמאה ה-18

3 ש"ש

חטיבה שלישית: המאה ה-19, המאה ה-20 וספרות עכשווית

4 ש"ש

אסתטיקה וביקורת

6 ש"ש

סמינריונים

4 ש"ש

סה"כ:

25 ש"ש

 

 

המחלקה למוזיקה:

שם  קורס

נ.ז.

שכר

שעות

חובה שנים א'-ג'

18.5

22.5

34.5

סמינריונים שנה ג'

3

3

3

חובת בחירה אתנומוזיקולוגיה

2

2

2

קבוצות ביצוע

0.5

2

2

קורסי בחירה

1

1

1

סה"כ

25

30.5

42.5