ספרות דרמה ותיאטרון

ישראל היא מעצמת תיאטרון בקנה מידה עולמי. מחקר התיאטרון הישראלי עוסק באיסוף, בתיעוד, בניתוח ובמיפוי הסצנה השוקקת הזאת. בין היתר, נבחנים המחזות המקוריים והמתורגמים שנכתבים ומוצגים כאן; אופני מעבר המדיומים, מטקסט כתוב, דיסקורסיבי, למופע בימתי, פרפורמטיבי; תמות מרכזיות ומאפיינים סגנוניים; פועלם של היוצרים השונים; דפוסי פעולה שגורים; התקבלותם של הטקסטים והמופעים בקרב נמעניהם; יחסי הגומלין שבין כתיבה מחזאית ותיאטרון למדיומים אחרים; הזיקות שבין התוצרים האמנותיים למקום ולזמן חיבורם, טקסט בתוך קונטקסט, וגם זיקתם למסורות תיאטרוניות בזמנים ובמקומות אחרים. נוסף על כל אלה, בתחום התיאטרון נחקר היחס בין התיאטרון העתיק ובין המיתוס וההגות הפוליטית בעולם העתיק; ובד בבד מצביעים חוקרינו על היבטים תיאטרליים הקיימים אצל חז"ל, למשל בתיאורי המקדש. עוד תחום התמקדות הוא השפעת התיאטרון העתיק על השירה ועל ההגות הפוליטית המודרנית.

חוקרים