ספרות ועירוניות

אנו נמצאים בתקופה שבה רוב אוכלוסיית העולם מתגוררת בערים, ולכן המשמעות של להיות אדם בעולם היום קשורה קשר הדוק לעירוניות ולמאפייניה. חקר הספרות העירונית (Literary Urban Studies) הוא תחום מחקר עולה בעולם, מכלל המפנה המרחבי (The Spatial Turn) במדעי הרוח. תחום מחקר זה שם דגש בקשרים שבין העיר הממשית והחיים העירוניים ובין העיר שבטקסט הספרותי, העיר הנתונה במילים. המחקר בתחום זה הוא בין־תחומי באופוי ובוחן סוגיות הנובעות מן הקשרים שבין שפה ומרחב מתוך שילוב של חקר הספרות עם גישות רלוונטיות מתחומי הסוציולוגיה האורבנית, הגאוגרפיה ההומניסטית ולימודים אורבניים.