ללמוד ספרות במחלקה לספרות משווה

המחלקה לספרות משווה מציעה לסטודנטים פרספקטיבה מרובדת על תרבויות אירופה מאז העולם העתיק ועד היום במסגרת למידה לתואר ראשון, שני ושלישי בספרות. במהלך לימודי התואר הראשון רוכשים הסטודנטים בסיס רחב ומקיף על תולדות הספרות, האמנות והדרמה, לצד מיומנויות של קריאה וכתיבה אקדמית וכן היכרות עם גישות תיאורטיות ובינתחומיות לחקר הספרות בגישה השוואתית. לימודי תואר מתקדם בספרות מוקדשים לפיתוח חשיבה מחקרית עצמאית ולהתמחות בתחום ובתקופה מסוימים תוך ליווי והנחיה אישית אצל מרצים שזכו להכרה לאומית ובינלאומית בתחומי מחקרם.

אנו רואים את תחום הספרות ההשוואתית כמכלול של זיקות, הן בין יצירות ספרותיות לבין עצמן והן בקשרים שבין הספרות לבין תחומי הגות ויצירה אחרים: תיאטרון, פילוסופיה, אמנות, פסיכולוגיה, מוזיקה, קולנוע ועוד. שיקוף ההתפתחויות שחלו באקדמיה בעשורים האחרונים הנותנות ביטוי, בין היתר, לגישות רב-תרבותיות ובינתחומיות. לימודי הספרות המשווה רלוונטיים מאד לסטודנטים העוסקים בפסיכולוגיה, משפטים, ספרות עברית, חינוך, אך גם שפות, סוציולוגיה ותחומי ידע ספציפיים הנוגעים לשאלת התרבות ולביקורת התרבות. לצד לימוד עיוני פועלת במחלקה שתי מגמות מעשיות בכתיבה יוצרת ובדרמה ותיאטרון, הכוללות סדנאות במחזאות ובמשחק, ובכתיבת פרוזה ושירה.

מתכננים ללמוד ספרות באקדמיה? - הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר דרך דף יצירת קשר או באמצעות טלפון 03-5318281

ללמוד ספרות בבר-אילן - מטרות הלימוד במחלקה לספרות משווה:

המחלקה לספרות משווה שואפת להדריך ולהקנות לתלמידיה כלי לימוד וחקירה תוך שילוב גישות היסטוריות ותיאורטיות: 

א. ללמוד ספרות מתוך גישה היסטורית ביקורתית, בעיקר לסוגות (ז'אנרים), זרמים, אסכולות ויצירות מופת של ספרויות שונות, בתקופת שגשוגן והשפעתן על כיווני התפתחות בספרות העולם. התקופה המודרנית (מן המאה ה-20 עד ימינו) תופסת מקום נכבד בתכנית לימודי התואר.

ב. הקניית ידע תיאורטי בתורת הספרות, בתולדות הספרות, בביקורת התרבות ובאסתטיקה כדלקמן:

  1. ביקורת: בחינה יסודית של האסכולות הביקורתיות השונות הן באירופה המערבית (אנגליה, צרפת, איטליה, ספרד וגרמניה) והן בארצות הברית וברית המועצות לשעבר.
  2. בין-תרבותיות: השוואה בין ספרויות שונות בגישה בין-תרבותית, הן במערב והן ביחס המערב אל המזרח.
  3. בין-תחומיות: בחינת יחס הדיסציפלינה של מחקר הספרות לדיסציפלינות אחרות, כגון חקר התרבות, הדת, הפולקלור, הפילוסופיה והפסיכולוגיה.
  4. בין-מדיומליות: חקר הזיקה בין היצירה הספרותית למדיומים אחרים כגון תאטרון, קולנוע, מוזיקה ואמנות פלסטית, ותוך עיון משווה בשפות המדיום השונות.
  5. הקניית מורשת התרבות הקלאסית העתיקה (יוון ורומי) ובירור השלכותיה על הספרות המערבית המודרנית.
  6. מזרח ומערב: בחינת יחסי הגומלין בין הציויליזציות של אסיה ואירופה.
  7. מיתולוגיה השוואתית: תחום בחינה וחקירה התופס מקום נכבד בתכנית הלימודים.
  8. יהדות בגישה השוואתית: עיסוק בהשפעת הספרות המערבית על הספרות העברית בת-זמננו, וכן בהשפעת המורשת היהודית על ספרות המערב.
  9. מיגדר: המחלקה מציעה גם קורסים שונים העוסקים בלימודי מגדר, ספרות נשים ותיאוריות פמיניסטיות.

ג. רכישת מיומנויות מעשיות בתחום הפרוזה והשירה, הדרמה והתיאטרון במסגרת מגוון סדנאות לתואר ראשון ושני. 

ד. הוראה ודידקטיקה - לתלמידים המעוניינים בתעודת הוראה, מומלץ ללמוד ספרות תואר ראשון בספרות משווה כדו-חוגי מובנה ספרות משווה וספרות עם-ישראל. שילוב זה פוטר מהשלמת קורסים בספרות במסגרת תעודת הוראה (ביה"ס לחינוך). אפשרות נוספת מומלצת: לימודי תואר ראשון בספרות משווה דו-חוגי או מורחב לקראת תעודת הוראה וגם כאן אין צורך בהשלמת קורסים.

 


מתכננים ללמוד ספרות באקדמיה? - למידע נוסף בנושא תואר בספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר בדף יצירת קשר או באמצעות הטלפון 03-5318281