המחלקה לספרות משווה: לימודי תואר ראשון, שני ושלישי בספרות

המחלקה לספרות משווה מציעה לסטודנטים פרספקטיבה מרובדת על תרבויות אירופה מאז העולם העתיק ועד היום במסגרת למידה לתואר ראשון, שני ושלישי בספרות. במהלך לימודי התואר הראשון רוכשים הסטודנטים בסיס רחב ומקיף על תולדות הספרות, האמנות והדרמה, לצד מיומנויות של קריאה וכתיבה אקדמית וכן היכרות עם גישות תיאורטיות ובינתחומיות לחקר הספרות בגישה השוואתית. לימודי תואר מתקדם בספרות מוקדשים לפיתוח חשיבה מחקרית עצמאית ולהתמחות בתחום ובתקופה מסוימים תוך ליווי והנחיה אישית אצל מרצים שזכו להכרה לאומית ובינלאומית בתחומי מחקרם.

לימודים לתואר בספרות משווה

אנו רואים את תחום הספרות ההשוואתית כמכלול של זיקות, הן בין יצירות ספרותיות לבין עצמן והן בקשרים שבין הספרות לבין תחומי הגות ויצירה אחרים: תיאטרון, פילוסופיה, אמנות, פסיכולוגיה, מוזיקה, קולנוע ועוד. מכאן שיקוף ההתפתחויות שחלו באקדמיה בעשורים האחרונים הנותנות ביטוי, בין היתר, לגישות רב-תרבותיות ובינתחומיות. לימודי הספרות המשווה רלוונטיים מאד לסטדונטים העוסקים בפסיכולוגיה, משפטים, ספרות עברית, חינוך, אך גם שפות, סוציולוגיה ותחומי ידע ספציפיים הנוגעים לשאלת התרבות ולביקורת התרבות.

למידע נוסף בנושא תואר בספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר באמצעות הטלפון 03-5318281 או היכנסו לדף יצירת קשר 

חדש במחלקה לספרות משווה תואר שני במגמת כתיבה יוצרת לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות לימודי תעודה בתיאטרון
לימודי תעודה בתיאטרון |  כתיבה יוצרת |  ג׳נוסייד, שואה וגזענות

שיטות מחקר בספרות

אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לשיטות מחקר הניגשות אל הטקסט הספרותי הן כנוכחות חיה והווה והן כתוצר היסטורי-חברתי. הקורפוס התיאורטי כולל, בין היתר: סטרוקטורליזם, דקונסטרוקציה, תורת ההתקבלות, תיאוריה ביקורתית, פסיכואנליזה, פוסט-קולוניאליזם, לימודי מגדר וגישות פמיניסטיות. אנחנו מלמדים מיתולוגיה השוואתית, כמו גם תורות אסתטיות, המוקדשות לבירור יחסי הגומלין ההיסטוריים בין שפה ודימוי (ספרות ואמנות חזותית), או בין שפה ומוזיקה. לצד כל אלה, עוסקת תכנית הלימודים גם בהיבטים של מסורת יהודית ועברית בתרבות המערב. אנו חוקרים את השפעת הספרות המערבית על הספרות העברית בת-זמננו, ואת השפעת המורשת היהודית על ספרות המערב. במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני במסלול מזרח אסיה ניתן גם לערוך מחקרים השוואתיים בין תרבות המזרח לתרבות המערב. הפתיחות הבינתחומית היא לגבינו עיקרון קובע: וזאת, לא רק מבחינת מבנה תכנית הלימודים וסגל ההוראה המחלקתי – אלא גם מבחינת הגישה האישית לסטודנטים ותשומת לב מיוחדת לנושאים המעניינים אותם.

מטרות המחלקה ללימודי ספרות משווה

המחלקה ללימודי ספרות משווה שואפת להדריך את התלמידים ולהקנות להם ידע בעיקר בתחומים הבאים:

א. גישה היסטורית ביקורתית, בעיקר לסוגות (ז'אנרים), זרמים, אסכולות ויצירות מופת של ספרויות שונות, בתקופת שגשוגן והשפעתן על כיווני התפתחות בספרות העולם. התקופה המודרנית (מן המאה ה-20 עד ימינו) תופסת מקום נכבד בתכנית לימודי התואר בספרות.

ב. תכניות הלימודים לתואר בספרות מכבדות רצף היסטורי מיוון העתיקה עד ימינו, ולכן על הסטודנטים לקחת שעורים בכל התקופות. בנוסף, תכנית הלימודים חוקרת את הקשרים ההשוואתיים בין ספרויות ותרבויות מזרח-אסיה ותרבות המערב. ההשוואה בין מזרח למערב איננה נעשית בגישת השפעה היסטורית, אלא בניסיון לכונן מערכת יחסים בין-תרבותיים.

ג. הקניית ידע תיאורטי בתורת הספרות, בתולדות הספרות, בביקורת תרבות ובאסתטיקה.

ד. סיכום ביניים - ספרות משווה מהי:

  1. ביקורת: בחינה יסודית של האסכולות הביקורתיות השונות הן באירופה המערבית (אנגליה, צרפת, איטליה, ספרד וגרמניה) והן בארה"ב וברה"מ לשעבר.
  2. בין-תרבותיות: השוואה בין ספרויות שונות בגישה בין-תרבותית, הן במערב והן ביחס המערב אל המזרח.
  3. בין-תחומיות: בחינת יחס הדיסציפלינה של מחקר הספרות לדיסציפלינות אחרות, כגון חקר התרבות, הדת, הפולקלור, הפילוסופיה והפסיכולוגיה.
  4. בין-מדיומליות: חקר הזיקה בין היצירה הספרותית למדיומים אחרים כגון תאטרון, קולנוע, מוזיקה ואמנות פלסטית, ותוך עיון משווה בשפות המדיום השונות.
  5. הקניית מורשת התרבות הקלאסית העתיקה (יוון ורומי) ובירור השלכותיה על הספרות המערבית המודרנית.
  6. מזרח ומערב: בחינת יחסי הגומלין בין הציויליזציות של אסיה ואירופה.
  7. מיתולוגיה השוואתית: תחום בחינה וחקירה התופס מקום נכבד בתכנית הלימודים.
  8. יהדות בגישה השוואתית: עיסוק בהשפעת הספרות המערבית על הספרות העברית בת-זמננו, וכן בהשפעת המורשת היהודית על ספרות המערב.
  9. מיגדר: המחלקה מציעה גם קורסים שונים העוסקים בלימודי מגדר, ספרות נשים ותיאוריות פמיניסטיות.

ה. במסגרת המחלקה ניתן ללמוד לתואר ראשון ראשי בספרות משווה (מובנה ושאינו מובנה) או מסלול מורחב ולתעודת הוראה. וכן ללמוד לתארים מתקדמים: תואר שני ושלישי בספרות.

ו. המחלקה ללימודי תואר בספרות ממליצה לתלמידים הרוצים ללמוד לקראת תעודת הוראה, ללמוד ספרות משווה כדו-ראשי מובנה ספרות משווה וספרות עם-ישראל. בשילוב חוגים אלו אין צורך בהשלמת קורסים נוספים בספרות במסגרת תעודת הוראה. אפשרות נוספת מומלצת: תואר בספרות משווה - ראשי או מורחב לקראת תעודת הוראה וגם כאן אין צורך בהשלמת קורסים מעבר לדרישות הרגילות (ראה פרטים בהמשך).

ז. מומלץ להתחיל ללמוד שפה זרה שנייה החל משנה שנייה ללימודי התואר הראשון בספרות, כך שהסטודנט יוכל להגיע ללימודי התואר השני כאשר כבר רכש ידע בשפה זרה שנייה, והדבר יקל עליו במחקרו ובכתיבת עבודתו.

למידע נוסף בנושא תואר בספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן, הנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר באמצעות הטלפון 03-5318281 או היכנסו לדף יצירת קשר