מרצה בכירה; יועצת אקדמית לתארים המתקדמים

ד"ר ענת קופלוביץ'־ברייר

טלפון
דוא"ל
Anat.Koplowitz-Breier@biu.ac.il
משרד
בניין 1004, חדר 102
תחומי עניין

שירת נשים עכשווית (בעיקר יהודית) וספרות בלשית.

ד"ר ענת קופלוביץ'־ברייר עשתה את כל מסעה הלימודי באקדמיה במחלקה לספרות משווה באוניברסיטת בר־אילן והצטרפה לסגל המחלקה בשנת 1995. תחומי התמחותה הם שירה מדרשית של נשים יהודיות (באנגלית, גרמנית ועברית); התנ"ך בספרות העולם; ספרות בלשית; נשים בספרות; פמיניזם יהודי ותאוריות פמיניסטיות בחקר הספרות.

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  ד"ר ענת קופלוביץ'־ברייר השלימה את תאריה באוניברסיטת בר־אילן, תואר ראשון בספרות משווה ובספרות עם ישראל (בהצטיינות), תואר שני בספרות משווה (בהצטיינות) ובתואר השלישי, גם הוא בספרות משווה, כתבה עבודת דוקטורט בנושא: "קסמי אישה ב־La Morte Darthur – שני מודלים של נשים ביצירתו של סֶר תומס מלורי" (ציון מעולה) בהנחייתה של פרופ' רות רייכלברג ז"ל.

  מחקר

  פעם אמרה לי חברה שאני עוסקת באחד התחומים היחידים שבהם התחביב והמקצוע חופפים זה לזה. אני חייבת להודות, שאכן כך הוא הדבר.

  מדעי הרוח בכללם תפקידם לתת משקל נגד לחברה המתועשת מדי, הממוחשבת מדי. האדם זקוק לקצת שאר רוח, לעיסוק בנושאים שמרחיבים את הדעת מחד גיסא, ומעמיקים את החשיבה האתית מאידך גיסא. את זאת, רק העיסוק במדעי הרוח יכול להעניק. ובכך – זכיתי.

  המחלקה לספרות משווה היא בית למחקר מגוון וייחודי, שבבסיסו הרעיון כי האדם באשר הוא – אדם הוא; ועל כן, הספרות משקפת את מהותו בכל מקום, שפה ותרבות. הדיסציפלינה ההשוואתית מחברת מזרח ומערב, עבר, הווה ועתיד, כשההשוואה העומדת ביסודה מחברת לא רק ספרויות ממקומות שונים ומתרבויות שונות, אלא גם דיסציפלינות שונות ומגוונות ממדעי הרוח וממדעי החברה. בתור מי שגדלה במחלקה לספרות משווה החל מן התואר הראשון, דרך התואר השני וכלה בתואר השלישי, אני מוצאת שהמחלקה בשבילי היא כמו בית, ואני מנסה להפוך אותה היום לבית לסטודנטים ולסטודנטיות שלי.

  הקורסים השונים שאני מלמדת עוסקים בשני תחומי המחקר העיקריים שלי: האחד, התנ"ך בספרות המערבית, והאחר, הספרות הבלשית, שהיא אחד הז'אנרים הפופולריים בעולם.

  את עבודת התזה בתואר השני כתבתי על שירת הניבלונגים, אפוס גרמני מן המאה ה־13, בהנחיית פרופ' יהודה פרידלנדר. את עבודת הדוקטורט כתבתי על סֶר תומס מלורי, יוצר אנגלי בן המאה ה־15, בהנחייתה של פרופ' רות רייכלברג ז"ל. לפרופ' רייכלברג אני מרגישה שאני חבה את עיצובי המקצועי והאישי. ממנה למדתי כי השילוב בין המחקר לחיים הוא רלוונטי ושחשוב לאהוב אהבת־נפש את התחום שאותו את חוקרת. ואכן, בשנים האחרונות חזרתי לאהבה האמתית שלי: השירה. וכמו שאמר המשורר פרסי ביס שלי ב"הגנה על השירה" שלו: "שירה היא מראה שהופכת יפה כל שהוא מעוות". חושבתני, כי בעולם כשלנו אין חשוב מכך.

  בתקופה האחרונה אני עוסקת בעיקר בשירה מדרשית מודרנית שכותבות משוררות יהודיות בנות זמננו. השילוב בין ישן לחדש, בין מסורתי למודרני ולעתים אף אוונגרדי הוא מרתק ומסעיר בעיני. תחום המחקר הנוסף שלי, ספרות בלשית, גם הוא מקורו באהבתי לז'אנר. ז'אנר זה, שכמאמר הרקול פוארו "מפעיל את התאים האפורים במוח", ייחודי באופן שבו שהוא מעורר את הקוראת לחשוב. בחברה שבה אנו חיים, הרוויה מתחים מבחוץ, יש צורך לפעמים לשקוע בקריאה שהיא מצד אחד אסקפיסטית במהותה, אך מצד שני, משקפת פעמים רבות את המציאות ואת ההתמודדות עמה. אני מקווה שאהבתי למחקר ולנושאיו מצליחה להדביק את הסטודנטים והסטודנטיות שלי וגורמת להם להרבות לקרוא, ללמוד ולהעמיק.

  קורסים
  • תולדות הספרות המערבית
  • מבראשית לבראשיתיות: תמות מן התנ"ך בספרות
  • התפתחות הסיפורת הבלשית
  • התמכרות לאלכוהול בספרות
  • התמכרות לסמים בספרות
  • נישואים ואהבה בספרות המערבית מהתקופה הקלאסית עד המאה ה־18
  • מגילגמש עד גן העדן האבוד: התפתחות האפוס
  פרסומים
  1. “The Naked Truth, or Why in Le Morte Darthur, May La Beale Isode Be Naked Yet Queen Gwenyvere May Not?”, Mirator, May, 2005. (18 pp.) http://www.glossa.fi/mirator/
  2. “The Nibelungenlied as Anti-Esther,” Germanic Notes and Reviews, 38.2(2007): 5-12.
  3. “Politics and the Representation of Women in the Nibelungenlied,” Revista de Filología Alemana, 15 (2007): 9-25.
  4. “The Character Model in Le Morte Darthur,” Analecta Malacitana (Elctronic version), 25(2008): 3-28. http://www.anmal.uma.es/numero25/Koplowitz.pdf
  5. “Rilke’s and Goldberg’s Prodigal Son: Two Modern Interpretations of a Christian Theme,” Neohelicon, 38.1(2011): 85-99.
  6. “Giving Voice to a Matriarch: Leah's Voice in Modern Israeli Dramatic Monologues,” Women in Judaism, 9.2(2012). (17 p.) http://wjudaism.library.utoronto.ca/index.php/wjudaism/article/view/19252/15981
  7. “A Blessed Journey: The Imprint of Yehuda Halevi’s Poetry on Ludwig Strauss’s Land Israel Poems,” Nahahraim 8.2 (Dec. 2014): 273-288.
  8. “Biblical/Modern Intergenerational Conflict: Four Modern German Poets on 'Abishag the Shunammite',” Neohelicon 42.2 (2015): 585-602.
  9. “The Mean Streets of Beersheba: The Place of the City in Shulamit Lapid’s Lizzie Badiḥi Series,” Shofar 35.1(2016): 95-117.
  10. “A Roman and a Foreigner: Lindsey Davis' New Roman Detective Series.” In: Rewriting the Ancient World: Greeks, Romans, Jews and Christians in Modern Popular Fiction. Edited by Lisa Maurice, Brill: Metaforms: Studies in the Reception of Classical Antiquity 2017. pp. 49-66.
  11. “The Power of Words: The Biblical Abishag in Contemporary American Jewish Women's Poetry,” Studies in American Jewish Literature 37.1(2018): 21-36.
  12. “Be’er-Sheva in Shulamit Lapid’s Lizzie Badiḥi Series.” In: The Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies. Edited by J. Tambling, Palgrave Macmillan, Cham, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62592-8 7pp.
  13. “Déjà Vu: Shirley Kaufman’s Biblical Poetry,” Religions 10.493(2019), doi:10.3390/rel10090493 www.mdpi.com/journal/religions 15pp.
  14. “‘Turn it Over and Over’ (Avot 5:22): American-Jewish Women’s Poetry on Lot’s Wife,” Literature & Theology, Vol. 34. 2(2020): 206–227. doi:10.1093/litthe/fraa004
  15. “Jews under the Magnifying Glass: Judaism and the Jewish Community in Non-Jewish Detective Fiction,” Modern Language Review, 115.4 (2020): 791-808.
  16. “‘Going nowhere’: movement and dislocation in Shirley Kaufman’s poetry, Textual Practice, 34.10(2020): 1709-1727, DOI: 10.1080/0950236X.2019.1593236
  17. “Commemorating the Nameless Wives of the Bible: Midrashic Poems by Contemporary American-Jewish Women,” Religions 11.365(2020). 20 pp. doi:10.3390/rel11070365
  18. “Retelling the Bible: Jewish Women’s Midrashic Poems on Abishag the Shunammite,” In The Rhetoric of Topics and Forms, edited by Gianna Zocco, Berlin, Boston: De Gruyter, 2021. pp. 353-366. https://doi.org/10.1515/9783110642032-028
  19. "Looking Back, or Re-visioning: Contemporary American Jewish Poets on ‘Lot’s Wife’", CLCWeb: Comparative Literature and Culture 23.3 (2021): https://doi.org/10.7771/1481-4374.3523
  20. “‘The World Was Given Us to Fix It’ Jewish American Women’s Ecopoetry,” Worldviews 26 (2022): 147–125.
  21. “North to South through a Post-Feminist Prism: Israeli Society as Reflected in Ora Shem-Ur’s Fictional Detective Novels,” Humanities 11.133 (2022): https://doi.org/10.3390/h11060133
  22.  “Transmatriation? Avishag the Shunammite in Three Contemporary Israeli Novels,” Shofar 41.1(2023): 77–102.
  23. “‘Me Too, Dinah, Me Too’: American Jewish Women’s Midrash-Poems on the Rape of Dinah,” Religion and Literature 55.1 (due 2023). 29 pp.

  פרסומים בעברית

  24. "שירת הניבלונגים ומגילת אסתר: הניגוד המשלים", מותר, 15 (2008): 41–45.

  25. "נתן יונתן: שירים הומריים", דפים למחקר בספרות, 18(2012): 284–304.

   

  תאריך עדכון אחרון : 20/08/2023