פרס נשיא האוניברסיטה ודקנית בל"מ לדוקטורנטיות.ים על פרסומים

פרסי אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים

אוניברסיטת בר-אילן מבקשת לעודד תלמידים לתואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים במגוון מדעי האדם – היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבינתחומיים. תלמיד או תלמידה לתואר שלישי שמאמר פרי עטם, בין בנושא הדוקטורט ובין בנושא אחר, יתקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה עם רשימת כתבי העת המוכרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יזכו בפרס דיקן בית-הספר ללימודים מתקדמים בסך 3,000 ₪. קבלה לפרסום בכתב עת שפרסום בו מוכר לדירוגים בינלאומיים של האוניברסיטה תזכה בפרס הנשיא בסך 4,000 ₪. הזכאות לפרס מותנית בציון אוניברסיטת בר-אילן כשיוך המוסדי של הכותבים. הפרס יינתן בגין פרסום כל מאמר, כך שניתן יהיה לזכות ביותר מפרס אחד במהלך תקופת הלימודים. לנוהל המלא ולטופס הבקשה ניתן לפנות למשרד מלגות הנשיא.

לנוהל פרסי הנשיא והדיקן לדוקטורנטים על כתיבת מאמרים

לטופס הגשת בקשה לפרסי הנשיא והדיקן לדוקטורנטים על כתיבת מאמרים

לאחר מילוי הטופס יש להעבירו בדוא"ל למלגות הנשיא- milgat.hanasi@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 28/07/2022