בימת אמן עם כלות פרס ישראל לתיאטרון- ליא קניג ומרים זוהר