סדרת מפגשים בענייני מחזאות במסגרת הקולוקוויום -תשפ"ב