ערב תיאטרון לכבוד המחזאית ז'אנין וורמס - Theatrical Evening in honor of French playwright Jeanine Worms