זמן ספרות: מפגשים עם יוצרים

זמן ספרות: מפגשים עם יוצרים 

הרצאות אורח במסגרת מפגשי הקולוקוויום של המחלקה לספרות משווה

מרכזת: ד"ר מיכל בן-חורין