יום העיון "שואה וג'נוסייד: בין הייחודי למשותף" לרגל פתיחת התכנית ללימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות