סדרת ההרצאות של הסמינר המחלקתי תשע"ט - "ספרות וקבלה"