שלחו לחבר

לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות - להבין את תולדות האנושות דרך לימודי שואה, ג'נוסייד וגזענות

מסלול דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית וספרות משווה

 

מה הראציונל מאחורי לימודי שואה והעמקה בספרות ג'נוסייד וגזענות?

לא ניתן לספר על תולדות האנושות בלי להתייחס לרדיפה ולהדרה של האחר; אולם נראה, כי העת המודרנית, ובמיוחד המאה העשרים, תובעת חשיבה מסוג שונה על תופעות אלה. השיח והמחקר המתמשך והמתחדש בנושא השואה והנאציזם מוסיפים לעורר עניין רב ומעלים שאלות הנוגעות גם למקרים אחרים של ג'נוסייד, שהתחוללו, בין היתר, על רקע של הדרה גזעית. השואה, כדגם המובהק ביותר של ג'נוסייד, שימשה מקור להשוואה, שהדגישה, עם זאת, את ההבדל והייחוד של רצח העם היהודי באירופה לעומת פרקים היסטוריים רצחניים אחרים לפני השואה ולאחריה. כך למשל, גזענות ושנאת האחר ניכרים במרבית המקרים בהם התחולל רצח המונים, אך נדמה שהשאיפה להשמדה טוטאלית של האחר ניכרת יותר מכל במקרה של השמדת העם היהודי על ידי הנאצים. רצח עַם בהקשריו השונים הפך לאירוע שכיח בעידן המודרני, אולם הדרכים למימוש האידיאולוגיות הקיצוניות וליישום הפרקטיקות הגזעיות שונות בכל אחד מן המקרים ויכולות להעיד על כוונות ומטרות נבדלות של המבצעים. יתרה מכך, האקסקלוסיביות של המקרה היהודי, הניכרת ברבים ממושאי ההשוואה, איננה מונעת ואף מעודדת את החוקר והלומד לשאול מה מביא פרטים וקולקטיבים למעשים רצחניים כאלה? בשם אלו רעיונות הם מבוצעים? כיצד הם מעוצבים בזיכרון הפרטי והקולקטיבי ובאיזה אופן הם מיוצגים ביצירה התרבותית, בספרות ובאמנות?

תכנית זו של דו-ראשי ספרות משווה והיסטוריה כללית מציעה עיסוק אינטנסיבי והתבוננות מעמיקה בסוגיות אלה, תוך עיון השוואתי וחדשני, המשלב פרספקטיבות היסטוריות והיסטוריוגרפיות עם פרספקטיבות הנגזרות ממחקר ספרות ותרבות. מדובר בלימוד, חקירה והוראה המקיימים זיקה בינתחומית, מתוך הנחה שמהלך ההיסטוריה אינו נפרד מתהליכים תרבותיים. מגוון הקורסים של התכנית פותח בפני הסטודנטים צוהר למבט ביקורתי, להבנה היסטורית ולהיכרות עם סוגי ידע, ומזמן מפגש עם יצירה פואטית ואסתטית, הנדרשים להבנת ההקשרים המשותפים לאירועים אלה. זאת מבלי לוותר, כמובן, על הדגשת קוויי המתאר הפרטיקולריים של כל אחד ממקרי רצח העם המודרניים, ומבלי לאבד את היכולת לראות בשואה ביטוי של ג'נוסייד מחד גיסא, אך גם אירוע בעל מאפיינים ייחודיים וחד-פעמיים מאידך גיסא.

"לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות" מציגים, אפוא, דיון בשאלות של דמיון לאומי ובמקומם של מיתוסים בעיצוב זיכרון קולקטיבי, בסוגיית הייצוג של טראומות הקשורות בחורבן ובקטסטרופה, בהדרה על בסיס גזעי ובמשטרים טוטליטאריים כחלק מתולדות העת המודרנית. הלימוד במסגרת המסלול יעקוב אחר התמורות המתחוללות בנקודת המבט של  ההיסטוריון והסופר במתן דין וחשבון על אירועים אלה, תוך הקפדה על ההבחנות המתחייבות, כאמור, ממידת השוני שבין האירועים. הסטודנטים ייחשפו למגוון של דעות בחקר השואה ותופעות דוגמת רצח עם, גזענות ושנאת האחר. יש להדגיש, כי מדובר בתוכנית חדשנית שאיננה נלמדת באופן זה באף אחת מן האוניברסיטאות בארץ.  

"לימודי ג'נוסייד, שואה וגזענות" הם, לפיכך, בחירה מיטבית עבור סטודנטים המתעניינים בעיון ביקורתי, בחקירה היסטורית ובמפגש חדש עם יצירה ספרותית ואסתטית המתמודדת עם אירועים אלה בעידן המודרני. במקביל, הם מקנים בסיס רחב ובינתחומי ללימוד בתארים מתקדמים.

 

היקף השעות ופירוט הקורסים 

במסגרת תכנית דו-ראשי מובנה בהיסטוריה כללית וספרות משווה ילמד הסטודנט 26 נ"ז בהיסטוריה ו-25 נ"ז בספרות משווה. 

לפירוט תוכנית הלימודים

אם לימודי שואה במחלקה לספרות משווה בבר-אילן מעניינים אתכם, ואתם רוצים להעמיק בנושאי ג'נוסייד וגזענות, צרו איתנו קשר כעת דרך עמוד צור קשר  או חייגו 03-5318281

כמו כן ניתן ללמוד תוכנית זו, במתכונת שונה, דרך המחלקה להיסטוריה כללית

לפרטים נוספים על התוכנית דרך המחלקה להיסטוריה כללית

תאריך עדכון אחרון : 27/11/2021