קישורים שימושיים

לוח זמנים אקדמי לשנת תשפ"ג:

https://www.biu.ac.il/academic-year?title=%D7%AA%D7%A9%D7%A4%22%D7%91+2021-2022

 

קישור למנהל הסטודנטים:

https://stuad.biu.ac.il/

 

קישור לאתר ללימודים מתקדמים:

https://graduate-school.biu.ac.il/

 

קישור לטפסים- תואר שני:

https://www2.biu.ac.il/administration/forms/vaadatoar2-forms.html

 

קישור לטפסים- תואר שלישי:

https://www2.biu.ac.il/administration/forms/phd-forms.html

 

קישור למדור תל"מ:

https://stuad.biu.ac.il/mador/talam

 

קישור למדור תשלומים:

https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/main

 

קישור למערכת מידע אישי (אינבר):

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx