ברכות ליובל שמעוני על פרסום ספר מאמרים העוסקים ביצירתו