המחלקה לספרות משווה גאה לברך את מקבלי התואר השלישי

המחלקה לספרות משווה גאה לברך את מקבלי התואר השלישי במחלקה :

ד"ר אלינור אהרון 

ד"ר יעקב ברמץ

ד"ר טטיאנה גרשביין 

ד"ר עדי כהן גרבש

ד"ר נסים צוק-רן 

תאריך עדכון אחרון : 28/06/2022