איגרת מראש המחלקה ד"ר יעקב מאשיטי,לרגל תחילת שנת הלימודים