לימודי תואר שני בשנה אחת

במסלול ללא תזה, במסלול למורים ללא תזה * ובמסלול דרמה ותיאטרון ניתן ללמוד במשך בשנה קלנדרית אחת (3 סמסטרים).   

המסלולים  מתאימים  במיוחד למורים בשנת שבתון ולעובדים במשרה מלאה בשל הגמישות בימים ובשעות הלימוד.

* מסלול למורים מיועד למורים ולמורות בעלי חמש שנות ותק בהוראת ספרות. גם מורים ומורות לספרות בוגרי החוגים לספרות אנגלית ולספרות צרפתית נכללים במסלול זה. פרטים עדכניים ניתן לקבל באתר המחלקה.

 

דרישות מוקדמות:

1.    תואר ראשון בספרות בממוצע של 80 לפחות.

2.    מועמדים, שלמדו במחלקות אחרות ויתקבלו ללימודים, יחויבו בהשלמות על בסיס אישי.

 

דרישות אקדמיות בלימודי תואר שני מסלול - ללא תזה – 18 נק"ז (36 נ"ז)**

·       קורסים באסתטיקה וביקורת- 4 נק"ז (8 נ"ז)

·       3 סמינריונים- 6 נק"ז (12 נ"ז)

·       קורסי בחירה- 4 נק"ז (8 נ"ז)

 

דרישות אקדמיות בלימודי תואר שני מסלול מורים- ללא תזה – 18 נק"ז (36 נ"ז)**

·       קורסים באסתטיקה וביקורת- 4 נק"ז (8 נ"ז)

·       2 סמינריונים- 4 נק"ז (8 נ"ז)

·       קורסי בחירה- 5 נק"ז (10נ"ז)

 

דרישות אקדמיות במגמת דרמה ותיאטרון - ללא תזה 18 נק"ז (36 נ"ז)**

תוכנית הלימודים לתואר שני במגמת דרמה ותיאטרון

**תיאורי הקורסים במחלקה לספרות משווה

 

דרישות נוספות לכל המסלולים:

ידיעת שפות

נדרש ללמוד אנגלית לתואר שני או שפה מודרנית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר הראשון. השפה תיקבע על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור יש לבדוק ביחידה לאנגלית שפה זרה .

לימודי יהדות על פי הדרישות הכלליות לתואר שני.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למזכירות המחלקה:  03-5318281, gr.comlit@biu.ac.il