מרצי תיאטרון: אלקולומברה, יהושע (פרופ')

אלקולומברה, יהושע (פרופ')

יליד צרפת. קיבל תואר שני ושלישי בלימודים קלאסיים ובפילוסופיה מאוניברסיטת סורבון (פריז). עוסק ביחסי הגומלין בין מורשת היהדות ומורשת יוון ורומי בתרבות המערב. פרסם ספרים ומאמרים בתחום השירה והתיאטרון הצרפתיים, הפילוסופיה היהודית והמדרש. חבר המערכת של כתב העת Perspectives של האוניברסיטה העברית בירושלים. מנהל הקתדרא ע"ש סימון וייל לחקר השואה והמרי. יו"ר הועדה האקדמית של מרכז דהאן לתרבות, חברה וחינוך במורשת יהדות ספרד והמזרח.