תואר שני בשנה קלנדרית במחלקה לספרות משווה!

 

תואר שני בשנה אחת?

מסלול ללא תזה, במחלקה לספרות משווה!

אידיאלי למורים בשנת שבתון.

* התוכנית מרוכזת ועלותה 200% שכ״ל.

 

לפרטים:

מזכירות המחלקה בטלפון 03-5318281

או בדוא"ל gr.comlit@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022