שירה

פואטיקה היא הלב הפועם של הספרות. במחלקתנו אנו חוקרים מגוון של סוגות במרחב הפואטי, נציין אחדות מהן. שירה מדרשית היא שירה המבוססת על הטקסט המקראי, אך כותבת אותו מחדש (כשם שרבים מהמדרשים הרבניים עשו) והמשורר או המשוררת מעניקים לו פרשנות משלהם. נמצא שירים המגיבים לא רק לטקסט התנ"כי, אלא גם למדרשים הרבנים. פעמים רבות המשוררים והמשוררות משתמשים בטקסט התנ"כי כמקפצה לרעיונות אחרים, מודרניים. סוגה נוספת שנחקרת אצלנו היא שירת נשים יהודיות מודרניות ועכשוויות, שנכתבה בשפות אנגלית, גרמנית ועברית. המחקר קורא שירה זו על מאפייניה השונים מנקודת ראות פמיניסטית, ביוצאו נקודת המוצא, כי גם משוררות שלא מגדירות עצמן כפמיניסטיות הושפעו מן הפמיניזם במידה כזו או אחרת. עוד נושאי מחקר, הם אקו־פואטיקה, שירה פוליטית, חקר השירה הדתית של תחילת העת החדשה  שילובים של פואטיקה ופילוסופיה ודת; שירה מגדרית בתחילת העת החדשה באנגליה.

חוקרים