ספרות ילדים

ספרות ילדים ונוער היא מרחב רב פנים וקולות. מרחב שמתכתב עם מגמות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות. מרחב שבו באים לידי ביטוי ההגמוני והחתרני, השמרני והחדשני. הסטודנטיות והסטודנטים במחלקה שלנו מוזמנים לבחון שאלות יסודיות בחקר ספרות הילדים והנוער המערבית; שאלות אשר מערערות על "מובנותו מאליו" של תחום דעת זה. מהי ספרות ילדים? האם זו המצאה מודרנית? מיהם הנמענים של ספרות הילדים, על תתי־הקטגוריות שבה? מה בין ספרות ילדים ובין ספרות חוצת־גבולות (Crossover Literature)? האם יש לספרות זו מאפיינים פואטיים מובחנים, קבועים ומוסכמים? האם יש לה "היסטוריה" אחת מוסכמת? מה בין פדגוגיה לספרות ילדים? האם ספרות ילדים מַבְנָה מציאות או משקפת אותה? שאלות אלו ואחרות פותחות את מרחבי הדיון והמחקר ומזמינות מפגשים פוריים בין חקר ספרות הילדים לשדות שיח שונים, כמו השיח המגדרי ושיח הזהויות. ובהקשר הישראלי, הלימודים במחלקה יפתחו לפני הסטודנטיות והסטודנטים צוהר למחקר פורץ הדרך המזהה את קיומה של ספרות ילדים ונוער מזרחית, ממשיג אותה וממפה אותה.

חוקרים