הספרות הקלאסית וחז"ל

הזיקות בין ספרות חז״ל ובין קורפוס היצירה הקלאסי של יוון ורומי הן רבות וניכרות היטב. במחלקתנו מגוון קורסים המתמקדים במתח המפרה שהתפתח משך מאות שנים בין התרבות והפילוסופיה של יוון ורומי ובין ספרות חז״ל הענפה והמגוונת, תרבויות שהתפתחו זו לצד זו היסטורית וגאופוליטית. בקורסים אלה תגלו את השורשים העתיקים, היהודיים והלא יהודיים, של התפיסות האסתטיות המוכרות לנו היום, במודרנה, ותרכשו יסודות יציבים של ידע במצע ההגותי שעליו מושתתת התרבות האירופית והמערבית. כלי מחקר מגווניםסטרוקטורליזם, דקונסטרוקציה, תורת ההתקבלות, תאוריה ביקורתית ועוד – מאפשרים לנו לחקור את המיתוס ואת הפילוסופיה היוונית בהשוואה למדרש ולתלמוד, להצביע על מוטיבים ועל דילמות מוסריות שהעסיקו גם את חז"ל וגם את הוגי העולם הקלאסי ולעקוב אחר גלגול המוטיבים מן העולם העתיק, דרך ימי הביניים ועד התקופה המודרנית בפילוסופיה, בשירה ובתיאטרון.