כנס תיאופואטיקה - נוכחות הקדושה במעשה האמנות

כנס קבוצת מחקר בינתחומית בחסות הרקטור – תיאופואטיקה: נוכחות הקדושה במעשה האמנות