ספרות ומגדר

במחלקתנו אנו מתעניינים בדרכים בהן טקסטים הספרותיים (פרוזה ושירה) הפכו לכלי מעצב של המודעות המגדרית במערב, החל מתחילת העת החדשה ועד ימינו. אנחנו מעוניינות ומעוניינים לספק לסטודנטיות שלנו כלים תאורטיים מושחזים שיאפשרו להם לקרוא את הספרות הקנונית מהזווית המגדרית – קריאה שנקראת ״מתנגדת״ או ״מודעת״ – כדי לחשוף את המנגנונים השונים שדרכם הפטריארכיה העצימה והנציחה תפיסות מגדריות והפליה או הדרת נשים.

חוקרים