ספרים

 • בנות לבנה בזעם החמסין

  פרופ' רינה לפידוס

  החיבור עוסק ביצירתם של מנדלי מוכר ספרים, ישעיה ברשדסקי,  י"ח ברנר, שאול טשרניחובסקי, י"ד ברקוביץ', חיים לנסקי, אלכסנדר פן וחיים הזז. יוצרים אלה הטביעו את חותמם על הספרות העברית ואף עיצבו את רוח וסגנון התרבות הישראלית בת-זמננו. בספר זה נבחנות השפעות של הלשון, הספרות והתרבות הרוסית על יוצרים אלה, וכן נחשפים בו צדדים חדשים ובלתי צפויים בפרשנותן ובחקר מקורותיהן של יצירותיהם. החיבור מתייחס לסופרים רוסים הבאים: לרמנוטוב,  גוגול,  טורגיניב, ל"נ טולסטוי, פט, יסנין ועוד. החיבור כולל גם פרק תיאורטי, הסוקר את המתודות והמגמות בחקר ההשפעות הספרותיות המקובלות היום בספרות העולם. 

 • Passion, Humiliation, Revenge: Hatred in Man-Woman Relationships in the 19th and 20th Century Russian Novel

  פרופ' רינה לפידוס

  This book reveals the phenomenon in Russian prose in which a male protagonist finds himself perpetuating a cycle of passion, humiliation, and revenge within his relationships with women. By examining the mental and emotional state of the male protagonist who finds himself in a sexual situation, Rina Lapidus explores how his passion for a woman leads the man into an encounter that causes him humiliation and ends up eliciting a powerful desire on his part to punish the woman who initially arouses his erotic feeling. The male protagonist directs his fury at the woman, seeking vengeance because of the shame he has suffered. Lapidus shows how the man sees himself as a highly spiritual being and finds it difficult to comes to terms with his sexual nature. The author argues that this denial of desire leads the man to take out his frustration with himself on the woman, projecting all of his faults and guilt onto her. When the woman brings the male protagonist low, his thirst for revenge becomes a powerful driving force in his life that eventually brings about his downfall. This book will be of interest to those studying in the areas of Russian literature, psychology, and gender studies.

 • Lire Matisse. La pensée des moyens

  ד"ר דומיניק לוי-איזנברג

  La peinture est une opération de passage. Elle assure la circulation des affects, le passage de l'affect à l'affect. De cette circulation, le texte matissien occulte les traces, ne laissant affleurer que celles, abruptes, d'un mouvement, celui que signale, dans les premiers textes, l'établissement d'équivalences entre des termes d'acceptation différentes, puis la substitution d'un mot à l'autre. À sensation et à ses équivalents - émotion et sentiment - se substituent expression et affect non humain. Une fois posée la nécessité du passage, s'impose celle d'une procédure qui permettra au peintre d'en baliser le parcours, d'en régulariser le cours, de tirer parti d'un procès de qui sa nature même, éludera toujours celui qui en est à la fois le siège et l'agent. Penser, pour un peintre, consiste alors à acquérir le savoir et à élaborer la méthode qui font de la peinture le passeur de l'affect, convoyant ainsi ce vécu vers celui que le peintre soutire à la peinture pour en faire, sous le nom d'expression, son substitut. C’est le travail de la pensée des moyens que de négocier ce délicat passage, de reporter les données de ces deux registres - les données du modèle, l’effet qu’elles produisent sur le peintre sous la forme des sensations et de l’émotion - vers un troisième, qui leur est radicalement étranger, celui des rapports de matière configurés sur un support, le tableau. La pensée des moyens serait alors cette séquence d’expérimentations auxquelles se livre le peintre à même la toile et dont le but explicitement désigné par Matisse est de reconstituer - dans l’organisation de la matière picturale, dans le système ouvert des rapports - les sensations qu’a éveillé en lui l’objet du désir - l’affect plaisir.

 • Русскик влияния на ивритскую литературу

  השפעות רוסיות על הספרות העברית, המחבר: רינה לפידוס, הספר ברוסית
 • Maïmonide et le problème de la personne Maimonides and the Problem of the Self

  פרופ' יהושע אלקולומברה
 • המסה בספרות העברית

  פרופ' רינה לפידוס

  המסה היא תחום רב- היקף, מרתק ומגוון המהווה ז`אנר ספרותי נפרד, ולה תימאטיקה ופואטיקה ייחודים, בהיותה סוגה המשלבת רכיבי בלטריסטיקה ופובליציסטיקה גם יחד. הספר עוסק בחקר מסותיהם של חשובי הסופרים והמשוררים העבריים בתקופת התחייה ואחריה - ממנדלי מוכר הספרים, י"ל גורדון, שלום- עליכם, ח"נ ביאליק, א"צ גרינברג, י"ד ברקוביץ, נתן אלתרמן ועד חיים הזז. הוא מניח תשתית בסיסית ומתווה דרך למחקר בתחום זה, שעד כה לא זכה לעיון מעמיק, שיטתי ויסודי.

 • מבוא לתורה שבעל פה - תרגום ועריכה, ברוסית, הוצאת אוניברסיטה פתוחה

  מבוא לתורה שבעל פה - תרגום ועריכה, ברוסית, הוצאת אוניברסיטה פתוחה

  מתרגם ועורך: רינה לפידוס